0013108467590 0013108467590

داستان 0013108467590

0013108467590 0013108467590 عزيز، در تاريخ 3 دی 1397 - 11:40 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 10 بيمار در 6 استان به مبلغ 4,000,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

0013108467590 به 10 نفر در 6 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم