یاسر یک ساله به دلیل بیماری هیدرونفروز بستری شده است.

یاسر یک ساله به دلیل بیماری هیدرونفروز بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یاسر یک ساله به دلیل بیماری هیدرونفروز(تورم و التهاب کلیه) و وجود توده در کلیه در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر یاسر کارگر ساده است که در حال حاضر بیکار بوده و مادرش خانه دار است و تنها منبع درآمد این خانواده یارانه می‌باشد.

این خانواده با تنها فرزند خود درمنزل پدری در روستایی از توابع شهرستان باوی استان خوزستان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان یاسر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 20 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر یاسر در شرایط نامناسب اقتصادی بسر می‌برند و برای تامین هزینه‌های درمان وی نیازمند یاری هموطنان گرامی می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت