یونس سیزده‌ساله به دلیل شکستگی پا بستری شده است.

یونس سیزده‌ساله به دلیل شکستگی پا بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یونس سیزده‌ساله به دلیل سقوط از ارتفاع دچار شکستگی پا شده و در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر یونس کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان است.

این خانواده به همراه شش فرزند در یک منزل استیجاری در روستای اله‌آباد از توابع زارچ یزد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان یونس عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

یونس از اتباع افغانی می‌باشد و به همین دلیل تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد و هزینه‌های درمان او بصورت آزاد محاسبه می‌شود.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر یونس قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت