کاربر شماره 3814 نگار صالح

داستان کاربر شماره 3814

کاربر شماره 3814 نگار صالح عزيز، در تاريخ 9 اسفند 1396 - 12:28 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 19 بيمار در 6 استان به مبلغ 1,575,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 3814 به 19 نفر در 6 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم