علیرضا دوماهه به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است.

علیرضا دوماهه به دلیل مشکل تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علیرضا دوماهه به دلیل مشکل تنفسی در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر علیرضا به دلیل معلولیت بیکار است و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان است که از طریق یارانه و پرداختی بهزیستی تامین می‌شود.

پدر و مادر با دو فرزند خود در منزل پدری در مشهد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علیرضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

علیرضای عزیز به دلیل ابهام جنسی به بیمارستان اکبر مشهد اعزام شده و تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت.

پدر و مادر علیرضا توانایی پرداخت هزینه درمان وی را ندارند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت

تماس با ما