یاشار چهارماهه به دلیل لب شکری بستری شده است.

یاشار چهارماهه به دلیل لب شکری بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یاشار چهارماهه به دلیل لب شکری در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر یاشار کارگر روزمزد و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده هفتصد‌و‌پنجاه‌هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در زاهدان ساکن هستند.

مبلغ موردنیاز برای درمان یاشار عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

این خانواده شرایط اقتصادی خوبی ندارند تا بتوانند هزینه درمان یاشار عزیز را پرداخت کنند و چشم امید به یاری و حمایت هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت