کاربر شماره 26517

داستان کاربر شماره 26517

 

کاربر شماره 26517 عزیز، در تاریخ 26 شهریور 1397 - 08:43 ب.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 تاکنون به 5 بیمار در 4 استان به مبلغ 320,000 تومان کمک کرده است. 

 

اهدا

کاربر شماره 26517 به 5 نفر در 4 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم