کاربر شماره 26517

داستان کاربر شماره 26517

کاربر شماره 26517 عزيز، در تاريخ 26 شهریور 1397 - 08:43 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 5 بيمار در 4 استان به مبلغ 320,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 26517 به 5 نفر در 4 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم