مهران(3)پنج‌ساله به دلیل درد شکم بستری شده است.

مهران(3)پنج‌ساله به دلیل درد شکم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهران پنج‌ساله به دلیل درد شکم در بیمارستان شهیدصدوقی یزد بستری شده است.

پدر مهران به دلیل بیماری از کار افتاده است و مادر از طریق شکستن پسته بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند.

این خانواده با هشت فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای یزد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهران عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مهران از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مهران که دو هفته گذشته به دلیل مشکل آپاندیس تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و هفته گذشته نیز به دلیل درد شکم بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهری ترخیص شده بود برای سومین بار بستری شده و خانواده وی قادر به تامین هزینه‌های درمانی وی نبوده و نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت