رقیه(2) سیزده‌ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

رقیه(2) سیزده‌ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

رقیه سیزده‌ساله به دلیل تنگی نفس در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

رقیه عزیز مبتلا به بیماری سیستیک فیبروزیز یا CF(بیماری ژنتیکی‌ که راه‌های هوایی ریه را مسدود می‌کند)نیز می‌باشد و بایستی همواره تحت مراقبت و درمان باشد.

پدر رقیه قبلا کارگر بوده و اکنون به دلیل نبود کار بیکار شده است و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با تنها فرزند خود در منزل پدربزرگ در کارون خوزستان سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان رقیه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 19 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، توانبخشی و ...

رقیه که در ماه گذشته به دلیل اسهال بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ این بار به دلیل تنگی نفس بستری شده و خانواده رقیه قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم‌انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت