کاربر شماره 1900

داستان کاربر شماره 1900

 

کاربر شماره 1900 عزیز، در تاریخ 11 دی 1396 - 04:15 ب.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 تاکنون به 9 بیمار در 7 استان به مبلغ 800,000 تومان کمک کرده است. 

 

اهدا

کاربر شماره 1900 به 9 نفر در 7 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم