کاربر شماره 1900

داستان کاربر شماره 1900

کاربر شماره 1900 عزيز، در تاريخ 11 دی 1396 - 04:15 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 61 بيمار در 16 استان به مبلغ 4,870,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 1900 به 61 نفر در 16 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم