علی سه‌ماهه به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

علی سه‌ماهه به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

علی سه‌ماهه به دلیل سندرم نفروتیک(دفع پروتئین از طریق کلیه)در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر علی خانواده را ترک کرده است و علی به همراه مادر و برادر خود در خمینی‌شهر و در منزل پدربزرگ سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان علی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 31 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مادر علی به تنهایی قادر به تامین کل هزینه‌های درمان فرزندش نیست و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت