مهزیار هشت‌ماهه به دلیل بیماری ریوی بستری شده است.

مهزیار هشت‌ماهه به دلیل بیماری ریوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهزیار هشت‌ماهه به دلیل بیماری ریوی(فشار ریه)در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر مهزیار راننده بوده و اکنون به دلیل افسردگی بیکار است و مادر مهزیار خانه‌دار است.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یکی از روستاهای اردل واقع در استان چهارمحال و بختیاری و در منزل مادربزرگ سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهزیار عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 20 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر مهزیار توانایی پرداخت هزینه‌های درمان او را ندارند و برای درمان فرزندشان نیازمند کمک مهریاران عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت