کاربر شماره 86095

داستان کاربر شماره 86095

کاربر شماره 86095 عزيز، در تاريخ 28 مرداد 1398 - 07:26 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 4 بيمار در 3 استان به مبلغ 50,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 86095 به 4 نفر در 3 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم