عقیل چهارده‌ساله به دلیل بیماری کلیوی بستری شده است.

عقیل چهارده‌ساله به دلیل بیماری کلیوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

عقیل چهارده‌ساله به دلیل بیماری کلیوی(از کارافتادگی کلیه)در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

عقیل از چهار سال پیش به دنبال تب و عفونت ادراری، دچار از کار افتادگی کلیه ها شده و از همان زمان تحت درمان و دیالیز می‌باشد.

پدر عقیل کارگر فصلی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و سیصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با چهار فرزند خود در منزلی شخصی در سوسنگرد خوزستان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان عقیل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 18 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

بنا به توصیه پزشک معالج، عقیل جهت ادامه درمان بایستی به یکی از مراکز درمانی استان فارس اعزام شود.

پدر و مادر عقیل  قادر به تامین هزینه بیمارستان نیستند و برای درمان فرزندشان به یاری شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت