کاربر شماره 81792

داستان کاربر شماره 81792

کاربر شماره 81792 عزيز، در تاريخ 26 تیر 1398 - 12:25 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 2 بيمار در 2 استان به مبلغ 81,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 81792 به 2 نفر در 2 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم