00447795215151 00447795215151

داستان 00447795215151

00447795215151 00447795215151 عزيز، در تاريخ 25 خرداد 1398 - 01:20 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 4 بيمار در 2 استان به مبلغ 867,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

00447795215151 به 4 نفر در 2 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم