کاربر شماره 5037

داستان کاربر شماره 5037

کاربر شماره 5037 عزيز، در تاريخ 26 اسفند 1396 - 08:35 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 21 بيمار در 7 استان به مبلغ 160,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 5037 به 21 نفر در 7 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم