کاربر شماره 46153

داستان کاربر شماره 46153

کاربر شماره 46153 عزيز، در تاريخ 29 دی 1397 - 06:46 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 158 بيمار در 10 استان به مبلغ 70,450,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 46153 به 158 نفر در 10 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم