کاربر شماره 46153

داستان کاربر شماره 46153

کاربر شماره 46153 عزيز، در تاريخ 29 دی 1397 - 06:46 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 100 بيمار در 10 استان به مبلغ 40,450,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 46153 به 100 نفر در 10 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم