طاها سه‌ساله به دلیل نارسایی مزمن کلیوی بستری شده است.

طاها سه‌ساله به دلیل نارسایی مزمن کلیوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

طاها سه‌ساله به دلیل نارسایی مزمن کلیوی در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

طاهای عزیز از بدو تولد با ادرار خونی به این مرکز مراجعه کرده و مشکل مغزی هم دارد و نیاز به بستری‌های مکرر و طولانی مدت دارد.

پدر طاها جوشکار و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و پانصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در اهواز سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان طاهای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 15 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر طاها توانایی تامین هزینه درمان وی را ندارند و چشم‌انتظار یاری شما هموطنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت