کاربر شماره 44720

داستان کاربر شماره 44720

کاربر شماره 44720 عزيز، در تاريخ 19 دی 1397 - 05:49 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 3 بيمار در 2 استان به مبلغ 22,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 44720 به 3 نفر در 2 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم