کاربر شماره 44720

داستان کاربر شماره 44720

 

کاربر شماره 44720 عزیز، در تاریخ 19 دی 1397 - 05:49 ب.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 تاکنون به 1 بیمار در 1 استان به مبلغ 7,000 تومان کمک کرده است. 

 

اهدا

کاربر شماره 44720 به 1 نفر در 1 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم