امیرعباس دوساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است.

امیرعباس دوساله به دلیل فلج مغزی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرعباس دوساله به دلیل فلج مغزی(cp)در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر امیرعباس مدتی است منزل را ترک کرده و مادر از سالمندان و کودکان نگهداری می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصدهزار تومان است. 

مادر به همراه تنها فرزندش در اصفهان و در یک منزل استیجاری سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرعباس عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 14 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار مغز و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، مادر به تنهایی قادر به تامین هزینه درمان فرزندش نمی‌باشد و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت