کاربر شماره 4229

داستان کاربر شماره 4229

کاربر شماره 4229 عزيز، در تاريخ 14 اسفند 1396 - 09:31 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 39 بيمار در 13 استان به مبلغ 2,897,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 4229 به 39 نفر در 13 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم