آرسام هشت‌ماهه به دلیل اسهال و تب بستری شده است.

آرسام هشت‌ماهه به دلیل اسهال و تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرسام هشت‌ماهه به همراه قل دیگر خود آرشام، به دلیل اسهال و تب در بیمارستان دکتر جلیل یاسوج بستری شده است.

پدر آرسام پاکبان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در منزلی استیجاری در روستای تل خسرو از توابع یاسوج سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرسام عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر آرسام شرایط اقتصادی مناسبی ندارند تا بتوانند هزینه درمان وی را تامین کنند و نیاز به یاری شما هم‌میهنان عزیز دارند تا هر دو فرزندشان با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شوند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت