کاربر شماره 41019

داستان کاربر شماره 41019

کاربر شماره 41019 عزيز، در تاريخ 5 دی 1397 - 09:07 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 3 بيمار در 3 استان به مبلغ 750,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 41019 به 3 نفر در 3 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم