متین یک ساله به دلیل مننژیت بستری شده است.

متین یک ساله به دلیل مننژیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

متین یک ساله به دلیل مننژیت(التهاب غشای اطراف مغز و نخاع)در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر متین شاگرد مکانیکی و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد این خانواده یک میلیون تومان است.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در منزل پدری خود در شهرضای اصفهان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان متین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 13 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر متین قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت