کاربر شماره 39942 Venus Fazeli Vash

داستان کاربر شماره 39942

کاربر شماره 39942 Venus Fazeli Vash عزيز، در تاريخ 30 آذر 1397 - 11:18 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 2 بيمار در 2 استان به مبلغ 154,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 39942 به 2 نفر در 2 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم