کاربر شماره 39939 Negin Sedarati

داستان کاربر شماره 39939

کاربر شماره 39939 Negin Sedarati عزيز، در تاريخ 30 آذر 1397 - 10:45 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 1 بيمار در 1 استان به مبلغ 100,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 39939 به 1 نفر در 1 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم