کاربر شماره 38091

داستان کاربر شماره 38091

کاربر شماره 38091 عزيز، در تاريخ 17 آذر 1397 - 08:36 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 1 بيمار در 1 استان به مبلغ 8,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 38091 به 1 نفر در 1 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم