فاطمه شانزده‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

فاطمه شانزده‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه شانزده‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک(دفع پروتئین از طریق کلیه)در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

فاطمه عزیز به مدت شش سال است که به علت ابتلا به این بیماری تحت درمان است.

پدر فاطمه راننده و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در مشهد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان فاطمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر فاطمه قادر به پرداخت هزینه‌های دارو و درمان او نیستند و جهت تامین هزینه‌های درمان فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت