سوگل رسولی

داستان سوگل

 

سوگل رسولی عزیز، در تاریخ 10 آبان 1396 - 06:07 ق.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 تاکنون به 997 بیمار در 27 استان به مبلغ 7,465,915 تومان کمک کرده است. 

 

اهدا

سوگل به 997 نفر در 27 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم