سوگل رسولی

داستان سوگل

سوگل رسولی عزيز، در تاريخ 10 آبان 1396 - 06:07 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 1008 بيمار در 27 استان به مبلغ 9,764,915 تومان کمک کرده است.

اهدا

سوگل به 1008 نفر در 27 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم