کاربر شماره 34774

داستان کاربر شماره 34774

کاربر شماره 34774 عزيز، در تاريخ 19 آبان 1397 - 07:47 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 1 بيمار در 1 استان به مبلغ 10,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 34774 به 1 نفر در 1 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم