امیرکیان تازه‌متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است.

امیرکیان تازه‌متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرکیان تازه‌متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر امیرکیان کارگر روزمزد شرکتی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

امیرکیان به همراه پدر و مادر خود در منزل شخصی در روستای هندی الشتر واقع در استان لرستان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرکیان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 14 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر امیرکیان قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت