کاربر شماره 295517

داستان کاربر شماره 295517

کاربر شماره 295517 عزيز، در تاريخ 30 شهریور 1399 - 02:53 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 6 بيمار در 4 استان به مبلغ 250,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 295517 به 6 نفر در 4 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم