نوزاد تازه متولد قل2 به دلیل نارس بودن بستری شده است. 

نوزاد تازه متولد قل2 به دلیل نارس بودن بستری شده است. 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه متولد قل دوم به دلیل نارس بودن و تنگی نفس در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر نوزاد کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود یک میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر با دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در یزد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه ...

این نوزاد از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

این نوزاد به همراه قل دیگر خود از بدو تولد تحت درمان بودند و قل اول سه روز گذشته به کمک حس مهر و مهریاران حس مهری ترخیص شده است.

پدر و مادر این نوزاد قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارند.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت

تماس با ما