کاربر شماره 278660

داستان کاربر شماره 278660

کاربر شماره 278660 عزيز، در تاريخ 14 شهریور 1399 - 03:55 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 12 بيمار در 7 استان به مبلغ 950,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 278660 به 12 نفر در 7 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم