محمدماهان هشت‌ماهه به دلیل تب و تشنج بستری شده است.

محمدماهان هشت‌ماهه به دلیل تب و تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدماهان هشت‌ماهه به دلیل تب و تشنج در بیمارستان شهدای پاکدشت بستری شده است.

پدر محمدماهان کارگر ساختمانی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده دومیلیون و پانصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای پاکدشت سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدماهان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

به دلیل شرایط مالی ضعیف این خانواده، محمدماهان در آخرین روز بستری، تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته و به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر محمدماهان قادر به تامین هزینه درمان فرزندشان نیستند و نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده