کاربر شماره 26615

داستان کاربر شماره 26615

کاربر شماره 26615 عزيز، در تاريخ 27 شهریور 1397 - 05:20 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 63 بيمار در 14 استان به مبلغ 935,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 26615 به 63 نفر در 14 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم