کاربر شماره 26615

داستان کاربر شماره 26615

 

کاربر شماره 26615 عزیز، در تاریخ 27 شهریور 1397 - 05:20 ق.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 تاکنون به 22 بیمار در 10 استان به مبلغ 455,000 تومان کمک کرده است. 

 

اهدا

کاربر شماره 26615 به 22 نفر در 10 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم