فاطمه نه‌ماهه به دلیل بیماری پان‌سیتوپنی بستری شده است.

فاطمه نه‌ماهه به دلیل بیماری پان‌سیتوپنی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

فاطمه نه‌ماهه به دلیل تب و با تشخیص پان‌سیتوپنی در بیمارستان بوعلی ساری بستری شده است.

پان‌سیتوپنی نوعی بیماری خونی است که در آن همه رده‌های سلولی خونی از جمله گلبول قرمز(RBC)، گلبول سفید(WBC)و پلاکتها با هم کاهش پیدا می‌کنند که این کاهش می‌تواند بسیار خطرناک باشد و بیمار مبتلا بایستی هر‌چه‌ سریعتر درمان شود.

پدر فاطمه کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده پنج‌میلیون تومان می‌باشد. 

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزلی استیجاری در تنکابن سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.  

مبلغ موردنیاز برای درمان فاطمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

پدر و مادر فاطمه قادر به پرداخت کل هزینه درمان وی نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان فرزندشان، نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت
سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟ بستن

حس مهر ، اثر گذار باشیم

ارسال پیام
تماس با ما