کاربر شماره 190813

داستان کاربر شماره 190813

کاربر شماره 190813 عزيز، در تاريخ 7 اردیبهشت 1399 - 07:35 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 5 بيمار در 5 استان به مبلغ 599,800 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 190813 به 5 نفر در 5 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم