نوزاد قل اول به دلیل نارس بودن بستری شده است.

نوزاد قل اول به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد قل اول به دلیل نارس بودن در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر نوزاد کارگر روزمزد رستوران و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود یک‌میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه چهار فرزند خود در یک منزل استیجاری در یزد سکونت دارند و شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

قل دیگر این نوزاد نیز به دلیل نارس بودن از بدو تولد تحت مراقبت و درمان بوده و برای ادامه درمان به بیمارستان شهید صدوقی یزد اعزام خواهد شد.

پدر و مادر این نوزاد توانایی پرداخت هزینه درمان فرزندشان را ندارند و نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت