ستاره های حس مهر

مهسا یکی از ستاره های چهارساله حس مهری است که دو ماه پیش، در اثر انفجار کپسول گاز دچار تروما شده و در بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان بستری شده بود.

مهسا در وضعیت نگران کننده ای بود که خوشبختانه با حمایت مهریاران حس مهری درمان خود را به پایان رساند و اکنون در سلامت کامل بسر می برد.

مهسای عزیز آرزو دارد که همه آدمها همیشه شاد باشند و هیچ کدام هیچ ناراحتی ای نداشته باشند.

بیائید با حمایت از درمان کودکان، سهمی در شادی آنها داشته باشیم.

حمایت از کودکان بیمار نیازمند👇

https://www.hesemehr.ir/AllPatients

نظر خود را ارسال کنید

چگونه به حس مهر کمک کنم