کاربر شماره 8946

داستان کاربر شماره 8946

کاربر شماره 8946 عزيز، در تاريخ 18 اردیبهشت 1397 - 07:36 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 37 بيمار در 13 استان به مبلغ 139,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 8946 به 37 نفر در 13 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم