کاربر شماره 84873

داستان کاربر شماره 84873

کاربر شماره 84873 عزيز، در تاريخ 18 مرداد 1398 - 12:41 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 7 بيمار در 5 استان به مبلغ 115,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 84873 به 7 نفر در 5 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم