زینب توکلی

داستان زینب

زینب توکلی عزيز، در تاريخ 7 مرداد 1398 - 09:18 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 15 بيمار در 9 استان به مبلغ 139,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

زینب به 15 نفر در 9 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم