کاربر شماره 83190

داستان کاربر شماره 83190

کاربر شماره 83190 عزيز، در تاريخ 5 مرداد 1398 - 05:03 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 56 بيمار در 14 استان به مبلغ 16,801,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 83190 به 56 نفر در 14 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم