امیرحسین ج

داستان امیرحسین

امیرحسین ج عزيز، در تاريخ 25 آبان 1396 - 04:34 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 43 بيمار در 12 استان به مبلغ 9,419,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

امیرحسین به 43 نفر در 12 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم