کاربر شماره 69570

داستان کاربر شماره 69570

کاربر شماره 69570 عزيز، در تاريخ 5 فروردین 1398 - 07:07 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 16 بيمار در 8 استان به مبلغ 689,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 69570 به 16 نفر در 8 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم