کاربر شماره 65599

داستان کاربر شماره 65599

کاربر شماره 65599 عزيز، در تاريخ 19 اسفند 1397 - 08:39 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 11 بيمار در 7 استان به مبلغ 115,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 65599 به 11 نفر در 7 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم