کاربر شماره 65599

داستان کاربر شماره 65599

کاربر شماره 65599 عزيز، در تاريخ 19 اسفند 1397 - 08:39 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 28 بيمار در 11 استان به مبلغ 786,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 65599 به 28 نفر در 11 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم