کاربر شماره 62003

داستان کاربر شماره 62003

کاربر شماره 62003 عزيز، در تاريخ 10 اسفند 1397 - 09:58 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 25 بيمار در 6 استان به مبلغ 3,757,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 62003 به 25 نفر در 6 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم