کاربر شماره 61423

داستان کاربر شماره 61423

کاربر شماره 61423 عزيز، در تاريخ 10 اسفند 1397 - 07:51 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 27 بيمار در 11 استان به مبلغ 2,148,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 61423 به 27 نفر در 11 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم